יום חמישי, 4 בנובמבר 2010

אישיות - שבוע 4 - גוף נפשתורות האישיות

4/11
הגדרת אישיות – דפוסים של רגשהתנהגות ומחשבותקבועים יחסית לאורך זמןולהם בסיס ביולוגי ותורשתי.

שיעור שעברהאם אישיות יציבה לאורך זמן?
סביבה ותורשה משפיעים על אישיות.

היוםאיך תורשה משפיעה על אישיות?

תחילה נבדוק:
האם יש לאישיות בסיס ביולוגי?

היפוקרטס:
סוגי אנשים:
 1. עצבניים
 2. דיכאוניים
 3. אופטימיים
 4. רגועים
גיילן (רופא רומאימאה לפנה"ס):
יש בסיס ביולוגי לאישיות: (בהתאמה לסוגי האנשים של היפוקרטס).
מה שמשפיע הוא ריכוז של נוזלים מסוימים בגוף:
 1. מרה צהובה (שלפוחית שתן)
 2. מרה שחורה (טחול)
 3. דם (כבד)
 4. ליחה (ריאות)


מאה 19 – פרנץ גל:
פרנולוגיה: (זרם משפיענבנו קליניקות לפי המודל הזה)

כדי להבין התנהגות של אנשים עלינו להתמקד במח :
 • לאזורים מסוימים במח פונקציה מנטלית מסוימת.
 • הגודל היחסי של כל חלק מצביע על חשיבותו.
 • מבנה הגולגולת מעיד על האישיות

--> אין לכך תמיכה אמפירית!
--> אין עדות לקשר בין מאפיינים חיצוניים כלשהם לבין אישיות.

המסקנה החשובה מהקורס הזה: יש הרבה תאוריותצריך לבדוק את תקפותן,לחפש להן עדות.

הנץ אייזנק (1967):
הבדלים בין אישיים באקסטרוורטיות קשורה לרמת עוררות בסיסית במח (קשר הפוך).

Yerkes – Dodson law (1955יש קשר בין רמת עוררות לרמת ביצועהקשר מיוצג בעקומת פעמוןכאשר באמצע יש רמת עוררות נורמלית.

--> יש קשר בין סוג האדם לרמת העוררות האופטימליתככל שרמת העוררות הבסיסית שלנו נמוכה יותרנצטרך להעלות אותה יותר כדי לבצע טוב יותר.כלומראנשים אקסטרוורטיים צריכים הרבה מאד גירויים כדי לבצע טוב.

Geen, 1984:
 1. האם אנשים אקסטרוורטיים מעדיפים רמות גבוהות יותר של גירויים,יחסית לאינטרווורטיים?
 1. האם רמות עוררות שונות מובילות לשיפור בביצוע? (האם אנחנו מספיק רגישים לעצמנו כדי לדעת מהי רמת העוררות האופטימלית עבורנו?)
ניסוי:
נבחרו 30 אנשים בשליש העליון של אקסטרוורטיותו30 מהשליש התחתון.
הנבדקים התבקשו לבצע מטלה קוגניטיבית.
תוך כדי ביצוע המטלה:
שליש מהנבדקים בחרו לעצמם את רמת הרעש ששמעו באוזניות.
שליש שמעו רעש בעוצמה בה בחרו אנשים מאותה רמה של אקסטוורטיות.
שליש שמעו רעש בעוצמה בה בחרו אנשים מהקבוצה השניה.

תוצאות:
אנשים גבוהים באקסטרוורטיות בחרו עוצמות רעש גבוהות משמעותית מאלה הנמוכים באקסטרוורטיות (72 לעומת 55 דציבל).

אנשים ביצעו טוב יותר כשהקשיבו לעוצמת רעש שבחרו בעצמם.
אנשים ביצעו באותה רמה כשהם או מישהו אחר מאותה קבוצה בחרו עבורם את עוצמת הרעש.

מסקנות:
יש קשר בין אקסטוורטיות להעדפה של רמה גבוהה יחסית של גירויים.

במחקרים אחרים נמצא שאין הבדל בין רמת העוררות הבסיסית במח של אקסטוורטיים לאינטרווורטיים (בניגוד להנחה של אייזיק).

הבנו למה אקסטוורטיים מעדיפים לצאת למסיבותאך לא למה הם שמחים יותר.

ג'פרי גריי (1972, 1990):
Reinfocement Senseivity Theory:
יש שתי התנהגויות אנושיות בסיסיות:
 • המנעות מעונשים BIS (bahavioral inhibition system)
 • התקרבות לתגמולים (behavioral activation system) BAS
שתי המערכות פעילות אצל כולםאנשים נבדלים אחד מהשני בעוצמת כל מערכת.
לפי עוצמת כל מערכת נראה יותר התנהגות מתקרבתאו יותר התנהגות נמנעת.
הקשר לביג 5:
נוירוטיים - פעילות חזקה יותר במערכת ההימנעות.
אקסטרוורטיים - פעילות חזקה יותר במערכת ההתקרבות.

Eliot & Thrash (2002) - האם אקסטרווטיות ונוירוטיזם קשורים לBIS ולBAS?
 • 165 סטודנטים
 • מלוי שאלון הגדולים, שאלון BIS\BAS ושאלוןו רגשות חיוביים ושליליים.
 • פקטור אנליסיס על התוצאות.
ממצאים
 • מימד אחד משקף...
 • מימד שני משקף...
  (השלמות במצגת)

Richard Davidson – Frontral Brain Assymetry:
 • צד ימין של האונה הפרונטלית (פעיל יותר) - BIS המנעות avoidance
 • צד שמאל של האונה הפרונטלית (פעיל יותר) - BAS התקרבותapproach
--> לא קשור לימניים ושמאליים!

מחקרים על פגועי מח:
 • פגיעות בצד שמאל – דיכאון
 • פגיעות בצד ימין – מאניה

מחקרים על תינוקות בין עשרה חודשים (כי הוא חיפש בסיס ביולוגי)
-חשיפה לגירויים או עונשים (מתוק או מר)
-הקליט פעילות מוחית בEEG

תוצאות
בחשיפה לגיורי חיובי היתה יותר פעילות של האונה השמאלית
בחשיפה לגירוי שלילי היתה יותר פעילות של האונה הימנית

תוצאות דומות היו במחקרים דומים על אנשים שראו סרטים מצחיקים(שמאליתאו מגעילים (ימנית).

יש הבדלים בין אישיים באסימטריה פרונטלית שהם עקביים לאורך זמן.

(חסר פה קצתיש במצגת)

לאסימטריה פרונטלית יש קשר להתנהגותאבל אין קשר עקבי לתדירות של רגשות חיוביין ורגשות שליליים!

קוריוז:
דרך אמינה לדעת איזו אונה פעילה יותר היא (לעשות EEG...):
אם כאשר חולמים בהקיץ העיניים שטות ימינהאז האונה השמאלית פעילה יותר.


האם הקשר הזה קיים גם כאשר בודקים את הפעילות המחברמה הנוירונית?
האם יש נוירוטרסמיטורים שייחודיים לתגמולים חיוביים שליליים?
תשובהכן!
 • דופמין רגישות לתגמולים חיוביים ונטייה לרגשות חיוביים.
  (אם נשים עכבר בכלוב וניתן לו דופמין בתנאי שיעשה פעולה מסוימתהוא יחזור על הפעולה הנדרשת שוב ושוב עד שימותד"א, קוקאין מחקה את פעילות הדופמין).
 • רמה נמוכה של סרוטנין קשורה לדיכאון רגישות לעונשים ונטיה לרגשות שליליים. (תרופות נגד דיכאוןכמו פרוזאקמעלות את רמת הסרוטנין).

איך לדעתכם עשויים דופמין וסרוטנין להיות קשורים לתכונות אישיות?
 • דופמין -> אקסטוורטיות
 • סרוטנין (ברמה נמוכה) -> נוירוטיות.

באיזה מידה תכונות הן תורשתיות?
תורשה – מושגים:
 1. שונות פנוטיפית – הבדלים נראים.
 2. שונות גנטית – שונות במטען גנטי.
תורשתיות – פרופורציה של שונות פנוטיפית שאפשר לייחס לשונות גנוטיפית
במילים אחרות: באיזה מידה הגנים שלנו אחראים להבדלים שאנחנו יכולים לראות.
דוגמא: 90% מהשונות הנצפית בגובה מוסברת על ידי תורשה.

איך חוקרים תורשתיות?
 • האם יש השפעה גנטית כלשהיא?
  • השבחה סלקטיבית – אם ניתן לווסת תכונה בעזרתהאז לתכונה זו יש בסיס גנטי.
   דוגמאמחקר שנעשה ברוסיה על זאבים ידידותיים לא ידידותייםלשם כך הכליאו זאבים ידידותיים זה עם זה.
   --> מסקנהיש בסיס גנטי להתנהגות.
  • מחקרי משפחות: (א"א לעשות השבחה גנטית בבני אדם!)
  • מחקרי תאומים מונוזיגוטיים (חולקים 100% מהמטען הגנטייםלעומת תאומים דיזוטיים שחולקיםכמו כל אח ואחות, 50% מהמטען הגנטי).
  • מחקרי אימוץ (תאומים שגדלו בבתים שונים).
Henderson (1982)
 • מטה אנליסיס
 • למעלה מ25,000 זוגות תאומים
 • תוצאותקשר גבוה בין תורשה למאפייני אישיות
Tellegen et al (1988)
 • מחקרי אימוץ
 • תוצאותקשר גבוה בין תורשה למאפייני אישיות.

מסקנה: למעלה מ50% מהשונות באישיות מוסברים על ידי גנטיקה.(?)


הגנום האנושי:
פרויקט הגנום האנושי הוקם במטרה לזהות ולמפות את רצף הבסיסים הכימיקליים שמרכיבים את הDNA. כיום, מדענים יכולים לבחון את הקשר בין תופעות שונות לבין גנים בודדים.
יותר מוקדם היוםגילינו שיש קשר בין דופמין וסרוטנין לאקסטרווטיות ונוירוטיות.
מסתבר שיש גן בשם DRD4 שקשור לוויסות הדופמין.
לגן שתי גרסאותקצרה וארוכה.
בעלי הגרסה הארוכה גבוהים באקסטרוורטיות.

5HTT - גן שקשור לוויסות ריכוז הסרוטניןגם לו יש גרסה קצרה וארוכהוהוא קשור להבדלים בין אישיים בנוירוטיות. (לבעלי גרסה קצרה יש נטיה לפתח דיכאוןכפי שנראה בהמשך).

באיזו מידה אישיות היא תוצר של סביבה? 50%! (ה-50% האחרים הם באחריות התורשהוכךבחישוב פשוטגילינו ש50% הם תוצר של הסביבה.)
(מהנחות היסוד המטאפיזיות / פילוסופיות הסמויות של הקביעה הזו נתעלם בהפגנתיות...).


תורשה וסביבה
 1. התורשה משפיעה על הסביבה
היום אנו יודעים שהן קשורות זו לזוולכן א"א להפריד את התרומה של הסביבה לתרומה של הגן.
 • Passive פסיבית למשלילדים של כוכבי קולנוע הופכים לכוכבי קולנועהאם זו תורשה או סביבהזה נראה כקשר תורשתיאך למעשה התורשה משפיעה על הסביבהבלי קשר למטען גנטי.
 • Reactive – האופן בו ילדים משפיעים על סביבםאמא עלולה להגיב אחרת לתינוק אקסטוורטי ואינטרוורטיהסביבה מגיבה שונה למטען גנטי שונההתנהגות האם תשפיע על עיצוב התנהגות הילד בהמשך.
  פרופסור אריאל כנפומחקר על ילדים מאומצים – מצא קשר מובהק בין התנהגות האמא המאמצת לתינוק לבין המטען הגנטי (נטיה לפסיכופתולוגיהשל האמא של התינוקאיך זה יכול להיות? התינוק מתנהג אחרתולכן האמא מתנהגת אליו אחרת.
 • Active – יש לנו יכולת בחירה – אנחנו יכולים לבחור את הסביבה שלנוהבחירות האלה קשורותבין היתרלגנטיקה שלנוובחירה זו, בתורהתשפיע על הבוחר בה.
  2. הביטוי של התורשה תלוי בסביבה:
 • רק 2% מהגנים שלנו מכיל קוד לבניית חלבונים.
  98% מהקוד הגנטי עושה דברים אחריםלמשל – קובע מתי גן מסוים יתבטאאת זה הוא קובע לפי הסביבה! (לכןלמשל, לתאומים זהים אין אישיות זהה לגמרי.)
למשל- כספי (2003) – מחקר על ניבוי של דיכאון קליניבדק:
  • תורשה: הבדלים בין אישיים ב5 HTT.
  • סביבה: ארועי חיים (ידוע שהם משפיעים על דיכאון).

ממצא:
 • אצל אנשים עם מעט ארועים שליליים אין הבדליים בין גרסה קצרה וארוכה של הגן
 • ככל שיש יותר ארועים שלילייםאז רק כאשר יש לאדם נטיה גנטית לפתח דיכאוןיהיה יחס ישר לפיתוח דיכאון (רק אצל בעלי נטיה לפתח דיכאון).
במילים אחרות: הסביבה משפיעה על הביטוי של התורשה.

 • Epigenetics – הסביבה יכולה לשנות את הבטוי של הקוד הגנטי שלנו: (“The ghost in our genes,” BBC).
  • נמצא שאמהות בהריון שהגיבו לארועי 9/11 בפוסט טראומההעבירו נטיה להילחץ יותר בקלות לעוברים שלהם. (רק כשהן היו בשליש השלישי להריונן כאשר הגיבו ב- PTSD)
  • אצל נזירים גנים שקשורים לשלווה פעילים יותר.
  • לילדים של ניצולי שואה יש נטיה קשה יותר להגיב לסטרס.
  • אצל עכבר שעבר חשיפה לרעלנים (שלא שינתה את הקוד הגנטיאלא את הפעילות ביטוי שלהםשזווג לעכברה בריאההיתה השפעה עד דורות על ביטוי הגנים של הצאצאים.


--> החלוקה הדיכוטומית בין סביבה לתורשה לא עומדת במבחן הזמן.