יום שלישי, 23 באוקטובר 2012

למידה באינטראקציה - שיעור 1


למידה באינטראקציה עם אחרים / כריסטיאן אסתרחן

שיעור 1 23.10.2012

אופי הקורס והקריטריונים שהוא יציב נובע מפרדיגמה פסיכולוגית על למידה. במהלך השנה נגלוש לתיאוריות של תקשורת, מדעי המח, סוציולוגיה (דפוסי שיח ממוגדרים), מדעי המחשב (למידה וירטואלית), בלשנות חברתית.

הקורס מחולק לשני חלקים:
  1. (רב סמסטר א') – תיאוריות קלאסיות של למידה, רענון לגבי מושגי יסוד, והאמירה שלהן לגבי למידה באינטראקציה. המטרה – יישור קו. (גישה ביהביוריסטית, פסיכולוגיה חברתית, קוגניטיביסטית קלאסית, הגישה הקונסטרוקטיביסטית, גישה סוציו-תרבותית). נקרא מאמרי מקור.
  2. סוגיות ספציפיות – מחקרים ספציפיים, למשל: מחקר על למידה שיתופית (של שווים), חונכות, אינטראקציות כיתתיות. נשאל: מהם היתרונות והחסרונות של למידה באינטראקציה? האם הם עולים על החסרונות ומצדיקים למידה באופן כזה, שהיא יותר תובענית מבחינת משאבים? וגם – עד כמה נחוצה נוכחות אנושית, או שהלמידה היא תוצאה של האינטראקציה, לאו דווקא אנושית (הכוונה ללמידה ממוחשבת)?

מטלות -
  • עבודת אמצע – כתיבת עבודה עיונית שמהווה אינטגרציה של חמש התיאוריות הגדולות ומה שיש להן לומר על למידה באינטראקציה. 30%. זה יהיה המבוא של העבודה הסופית.
  • עבודה סופית – 50%, בנויה על החלק שנכתב באמצע הקורס. העמקה בנושא ספציפי של למידה באינטראקציה (למשל – הבדלים מגדריים בדפוסי דיאלוג בלמידה שיתופית, שיחות טיעוניות בצ'טים, חונכות, שימוש בפעילות למישה שיתופית כממעצבת הזהות של המתבגר).
  • צריך לקרוא את המאמרים – היא לא תשלים את זה בשיעור. לא תמיד צריך קריאה צמודה – צריך לדעת את המהלך.
  • פרזנטציה בסמסטר ב' – 10%.
  • קבוצת פייסבוק של הקורס, תשמש גם לדיונים על החומר. (ולרפלקציות על למידה עם אחרים).
  • השתתפות פעילה – 10%.

מטלה -
לשבוע הבא, להביא הגדרות שונות ממקורות שונים למהי למידה ולמהי אינטראקציה. לנסות לגוון (עולם משפטי, פסיכולוגי, פילוסופי...).


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה