יום שני, 10 בדצמבר 2012

מגדר וחברה - שבוע 8: על בחינת הביתבחינת בית -- מגדר וחברה 2012

תמר רפופורט

המשימה: כתיבת חיבור שעניינו "קריאה מחדש" (חשיבה, פרשנות מחדש) של הביוגרפיה המגדרית שאתן מתבקשות לכתוב. לכתוב את הביוגרפיה מנקודת ראות מגדרית. להפגיש בין החיים שלנו והתיאוריות שלמדנו – לנסות להבין את החיים בראי התיאוריות. נקודת המוצא: הביוגרפיה היא הנתונים, ואותם יש לנתח באמצעות החומר הביבליוגרפי. הביוגרפיה תצורף כנספח (ואז היא לא בדיוק חלק מ-5 העמודים) או תשולב בגוף הטקסט (עדיף). הקריאה מחדש תעשה על בסיס החומר שלמדנו בשיעור והדיונים שהתנהלו בכיתה.
ההנחה היא שבמשך הקורס למדת חומר שמאפשר לך להסתכל מחדש (או להעמיק את הידע שכבר ישנו) על נושאים שהספרות הפמיניסטית מתעניינת בהם (כמו, לדוגמא, אימהות). הציפייה היא שהחומר שלמדת בקורס עוזר לך להבין מזווית אחרת וביתר עומק את הביוגרפיה המגדרית שלך כפי שאת\ה מבין\ה אותה. הציפייה היא שהבנה זו תבוא לידי ביטוי במבחן.

לא! תתקבל בחינה שאין בה התייחסות לכל הפריטים באנגלית. מבחינת הפריטים בעברית יש להתייחס ל-80% מהם. החומר של השיעור האחרון מבוטל (מדובר בשיעור 7). בחירת הפריטים תעשה בהתאם לרלוונטיות של החיבור, ולא! בהתאם לאורך הפריט, או למורכבות הטעון שלו. ניתן להשתמש ברעיונות שהועלו בשיעור הקשורים ישירות בנושא, ובחומרים שלמדתם בשעורים אחרים, בתנאי שתציינו מראה מקום מדויק!
הערה חשובה – אם יש פריטים שאינם רלוונטיים לביוגרפיה שלך, יש להתייחס גם אליהם ולהסביר מדוע הם לא רלוונטיים.

מועד הגשה

* עליכם לשלוח את החיבור המודפס (כתב יד לא יתקבל) ב26.02.2013 לדואר האלקטרוני שלי: mstamarr@mscc.huji.ac.il. השאירו עותק אחד במחשב שלכם.

ארגון החיבור: את החיבור ניתן לארגן במספר אופנים:
* דוגמא 1 * להתייחס לכל הביוגרפיה כאל מקשה אחת: לזהות קו אחד, תמה אחת, שמארגנת אותה ולנתח אותה באמצעות כל הספרות שלמדנו.
* דוגמא 2 * לזהות בביוגרפיה מספר תמות עיקריות ולנתח אותן באמצעות כל הספרות שלמדנו. אפשר לחלק את הביוגרפיה לפרקים בכל מיני דרכים. כרונלוגית זה הכי קל, אבל עדיף לפי נושאים. אפשר גם לכתוב על אירוע מסויים – בתנאי שכל הביביוגרפיה קשורה אליו.
* דוגמא 3 * לראיין את עצמך, או בני משפחתך, או שאחרים יראיינו אותך, ולנתח בהתאם לדוגמא 1 או שתיים.
הוראות הכתיבה

* יש לציין בגוף העבודה במקום המתאים את המקור\ות הביבליוגרפים המדויקים (שם המחבר\ת, שנה ואם מובא ציטוט את מספר עמוד) עליהם אתם מסתמכים.
2. אורך: החיבור לא! יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח וחצי, גודל אותיות 12 times new roman -- לא לשכוח להשאיר שוליים!. אפשר פחות.
3. סגנון כתיבה: את התשובה אפשר לכתוב בכל צורה שעולה על דעתכם: דו-שיח, סיפור, תסריט, הצגת תיאטרון, סרט, תשובה "קונבנציונלית", או כל שיטה אחרת. הציון ניתן על הבנה, לא על סגנון כתיבה.

ג. מה ייחשב לתשובה טובה:

* שימוש "אינטליגנטי" בחומר שמצביע על הבנה לעומק של מה שקראתם ומה שנלמד בשיעורים (קרי, שימוש מדויק במושגים, הבחנה בין עיקר וטפל, נימוק ענייני ומשכנע, וכו'),

* כתיבה בהירה ושוטפת, יכולת לנסח תשובה רציפה בעלת סדר הגיוני פנימי.

* יכולת ביקורת והעלאת טיעונים מקוריים.

  • ניתוח סוציולוגי – חברתי, לא פסיכולוגי.

הערות שוליים – לא חשוב איך רושמים – אם זה מהביביולגרפיה של הקורס לא צריך ממש ביביוגרפיה, אלא שם, שנה ואם זה ציטוט אז גם מספרי עמודים.

מה היא רוצה לראות? שהבנו את הנקודה המרכזית של כל מאמר (ואם יש כמה מאמרים שאומרים את אותו דבר, אז להכניס את כולם בסוגריים).

היא מציעה לנו לרשום את התמות בחיינו, ואז להתאים את הרעיונות מהמארים אליהם, עד שנצליח להתאים את הכמות הנדרשת.

בהצלחה ובעניין!


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה