יום שלישי, 27 בנובמבר 2012

למידה באינטראקציה - שיעור 6


שיעור 6 – 27.11.2012

conceptual change = שינוי מושגי (פיאז'ה)

הבעיה בהוראה פרונטלית רגילה היא שאין עימות בין התפיסות השגויות הקיימות אצל ילדים לבין הידע הנלמד בכיתה, ולפעמים שתי התפיסות האלה יכולות לחיות זו עם זו בשלום. כדי לשנות תפיסות שגויות יש למצוא שיטת הוראה אחרת.

אבולוציה – איך זה קורה? יש שינוי בממוצע של הקבוצה, לא ברמת הפרט. מוטציות מקריות קורות כל הזמן, אלו שמגבירות את סיכויי ההישרדות הן אלו שישרדו ויעבירו את המטען הגנטי שלהם הלאה לדורות הבאים, וכן הלאה.

כדי שתקרה התאמה צריך מצב של קונפליקט קוגניטיבי שהוא המניע ללמידה.
(... חסר קצת, במצגת, יש כל מיני מודלים לעבודה בכיתה עם תיאוריית הקונפליקט הקוגניטיבי של פיאז'ה).
יש תרשים של השלבים שצריכים לקרות כדי שתהיה למידה של תפיסה חדשה במקום תפיסה שגויה (כותרת: התערבות מכוונת: פרדיגמת הקונפליקט הקוגניטיבי) ומדגימים איך עבודה באינטראקציה בין קבוצת שווים תורמת לכל אחד מהשלבים.

מאמרים:

מיני ודואז 1978 -
 • מטלה שממיינת ילדים לפי יכולת לסיבתיות מרחבית spacial reasoning. (אין/ יכולת חלקית / יכולת מלאה).
 • יוצרים מטריצה של 4 שילובים אפשריים (זוגות)
 • נותנים להם לפתור ביחד מטלות יותר קשות.
 • נותנים להם לפתור מטלות קשות לבד (אחרי האינטראקציה).
 • השאלה – איזו אינטראקציה תוביל לתוצאות הטובות ביותר (דומים? שונים? איזה סוג של שוני?)
 • התוצאות: (יש שתי מטלות, סופרים כמה זוגות פתרו 0, כמה 1 וכמה 2). הזוג של הנמוך עם הגבוה הצליחו לפתור הכי הרבה מטלות. נמוך-נמוך – לא ממש הצליחו. נמוך-חלקי – הצלחה חלקית בלבד. חלקי-חלקי – חלקי.

סיכום מחקר – ames murray 1982
רקע:
 • לפי פיאז'ה, קונפליקט, או ערעור של שיווי המשקל, חיוני ללמידה, אך אינו יכול להחליף את רכישת המידע הנלמד (ממקור חיצוני).
 • בהתאם לתיאוריה הזאת, למידה באינטראקציה עובדת כיוון שהיא 1מערערת על שיווי המשקל ו2מספקת מידע רלוונטי. שני התנאים הכרחיים.
 • מחקרים מראים על התרומה של אינטראקציה ללמידה, אך הם אינם מפרידים בין התנאים.
 • המחקר הזה אמור לעשות את ההפרדה.

המחקר:
 • לוקחים קבוצה של ילדים שלא למדו את עניין השימור
 • שתי קבוצות גיל – כיתה א' וכיתה ב'
 • מגוון מטלות שימור

תנאים:
 • אינטראקציה חברתית – זוגות של הסכימו שובצו יחד (שתיהם טעו בכיוונים שונים). הם צריכים להסכים על תשובה. [יש כאן בעיה מתודולוגית – אולי הם פשוט 'התפשרו' על משהו באמצע. הייתי רוצה לראות ניתוח של התוצאות עם ניקוד לנימוקים בלבד, ולא לנכונות התשובה].
 • מודל – נבדקים שמעו נבדק אחר אומר ההפך מהם.
 • Pretense – הנבדק צריך לעשות כאילו ההפך ממה שהוא אמר נכון ולומר זאת לעמית.
 • Nonpeer conflict – הדגמה של עניין השימור, ואז תזכורת לתשובה שהנבדק נתן.
 • ביקורת – הזכירו לנבדק את התשובה שלו וביקשו להדגים זאת בפני נבדק אחר (הם בתנאי המודל).
ניקוד:
 • נקודה אחת לתשובה נכונה
 • נקודה אחת לנימוק נכון (מתוך רשימה נתונה, הסכמה גבוהה בין מעריכים).

תוצאות:
 • למידה באינטראקציה הכי מוצלחת! יאי!

אין קריאה לשבוע הבא.
לשבוע אחרי יש פרק ארוך – סיגלר ואליברי, המקור החמישי בסילבוס, על חשיבה של ילדים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה