יום שלישי, 30 באוקטובר 2012

למידה באינטראקציה - שיעור 2


שיעור 2 – 30.10.2012


 • מתחילים במעבר על שיעורי הבית.


מטלה (לקראת שיעור 2) -
לשבוע הבא, להביא הגדרות שונות ממקורות שונים למהי למידה ולמהי אינטראקציה. לנסות לגוון (עולם משפטי, פסיכולוגי, פילוסופי...).


למידה:
מתוך האתר של מט"ח (פסיכולוגיה)-
כללי – שינויים שחלו בנו בעקבות התנסויות שונות ויאפשרו לנו לפעול בעתיד באופן אחר מזה שפעלנו בו בעבר.
 • גישה התנהגותית – התניה קלאסית / התניה אופרנטית הגדרה זו מתמקדת בהתנהגות הגלויה, הנשלטת על ידי הסביבה.
 • גישה קוגניטיבית – למידת תובנה. הגדרה זו מתמקדת בתהליכי עיבוד המידע הסמויים, המתווכים בין הגירויים לבין התגובות.
 • גישה חברתית -למידת חיקוי. הגדרה זו מבססת את הלמידה על הסביבה, כיוון שהיא רואה בחיקוי תהליך מרכזי, וכן על ההכרה (הקוגניציה) שכן אנו בוחרים את מה לחקות. יש התמקדות בהקשר החברתי של הלמידה.
כיתה:
 • הגדרה נוירונלית
 • גורמים משפיעים: שכל, אישיות, רגשות מוטויבציה


אינטראקציה:
 • פיזיקה – פעולה הדדית בין שני גופים
 • אינטראקציה סימבולית
 • יש שאלה האם יצירת אפקט או השפעה היא חלק מהגדרת האינטאקציה (לפי חלק מההגדרות כן). אם כן, יש לשאול מהי השפעה. (אם אני שואלת מישהו מה נשמע זו אינטראקציה? ואם הוא עונה?)


היא מחלקת לנו טבלה. (העתקתי ותרגמתי).

תנועה פיזית
כוונה
מכוון לאחרים
מחכים לתגובה
תגובה נדירה
תגובה סדירה
אינטראקציה
אינטראקציה מקרית, לא מתוכננת אך חוזרת
אינטראקציה מוסדרת (מתוארת על ידי חוק, מנהג או מסורת)
סכמה של אינטראקציות חברתית
התנהגות
v

פעולה
v
v
התנהגות חברתית
v
v
vפעולה חברתית
v
v
v
v


מגע (contact) חברתי
v
v
v
v
v

אינטראקציה חברתית
v
v
v
v
v
v
אינטראקציה חוזרת (repeated)
v
v
v
v
v
v
vאינטראקציה רגילה
v
v
v
v
v
v
v
v


אינטראקציה מווסתת
v
v
v
v
v
v
v
v
v

מערכת יחסית חברתית (social relation)
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v


עוברים למצגת.
יש להדגיש שאנחנו מדברות על למידה באינטראקציה אנושית.

מדברים על:
 • הגדרות של למידה
 • הפרדוקס של מנון
 • אינטראקציוניזם
 • ביהביוריזם

ש"ב – לקרוא את המאמר של בנדורה (המאמר השני בסילבוס).
מאד מפורט – חשוב לנסות להבין את המניעים שהניעו אותו למחקר הזה (נגד איזו גישה הוא יוצא?) ואת המערך המחקרי. (פחות חשובות התוצאות).


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה